“Projekt designer” to nazwa stanowiska, które często myli się z innymi pozycjami w dziedzinie designu. Ogólnie rzecz biorąc, obowiązki projektantów często się pokrywają, i często muszą być kompetentni w kilku obszarach swojej działalności.

Projektanci produktów są poszukiwani na całym świecie. Są zatrudniani do pracy nad czymkolwiek, od tworzenia fizycznych produktów po projektowanie aplikacji dla sklepów spożywczych. Stan na wrzesień 2021 roku w USA, na LinkedIn, było ponad 30 000 ofert pracy na stanowisko projektanta produktu; 4200 w Niemczech; 6100 w Wielkiej Brytanii; 3000 w Kanadzie; 5000 w Indiach. Mowa tylko o ofertach pracy na LinkedIn!

W zależności od doświadczenia i branży, w USA projektant produktu może zarabiać od 50 do 128 tysięcy dolarów rocznie. Szeroki zakres obowiązków oferuje dodatkowe możliwości. Oczekuje się, że w ciągu następnej dekady popyt na projektantów produktów w USA wzrośnie o 4% i będą oni poszukiwani praktycznie w każdej branży.

Ale co to jest projektowanie produktów? Czym zajmuje się projektant produktu? Odpowiemy na te i inne pytania w tym przeglądzie. Dowiesz się:

Co to jest product design?

Produktowy design to proces tworzenia produktu, który oferuje rozwiązanie problemu na danym rynku. Skuteczny produktowy design odpowiada na potrzeby biznesu i użytkowników, obejmując cyfrowe narzędzia, design doświadczeń użytkownika i fizyczne produkty.

Podstawy produktowego designu wywodzą się z ideologii design thinking, opracowanej jako metoda zorientowana na klienta, integrująca potrzeby rzeczywistych użytkowników z wymaganiami technologicznymi i biznesowymi. Umożliwiło to firmom rozwiązywanie skomplikowanych problemów.

Proces design thinking często stosowany w produktowym designie obejmuje pięć kroków, zorientowanych na potrzeby użytkownika:

1. Postawienie się na miejscu klienta: Projektanci produktów najpierw przeprowadzają badania, by poznać swoją grupę docelową.
2. Sformułowanie problemu: Na podstawie potrzeb i opinii uczestników badań, projektant może dokładnie określić problem.
3. Generowanie nowych pomysłów: Przed opracowaniem właściwego rozwiązania, projektanci produktów i ich zespoły analizują szeroki zakres potencjalnych kreatywnych idei.
4. Tworzenie prototypów: Wybrany pomysł z etapu dyskusji jest opracowywany jako prototyp (lub kilka prototypów) do celów testowania. Prototypy pomagają projektantom zobaczyć namacalne dowody, że idą w dobrym kierunku i stymulują pojawianie się nowych pomysłów.
5. Testowanie: Projektanci zwracają się do użytkowników, aby upewnić się, że ich design działa tak, jak planowali. Zebrane informacje są następnie wykorzystywane do ulepszania produktu, aż stanie się idealny.

Kim jest product designer?

Rola projektanta produktu jest często mylona z innymi stanowiskami w dziedzinie designu (np. z UX designerem). Projektant produktu używa tego samego procesu design thinking, tego samego podejścia zorientowanego na człowieka, tych samych badań rynku i narzędzi programistycznych co UX designer, ale ich funkcje różnią się.

Podstawowym zadaniem projektantów UX i produktów jest rozwiązywanie problemów zorientowanych na użytkownika, ale mają różne priorytety. Projektant produktu skupia się na tworzeniu rentownego produktu, który jest popularny i łatwy w użyciu. UX designer koncentruje się na doświadczeniu użytkownika z już rentownym produktem.

Jeśli interesuje cię sam produkt, a nie jego aspekty biznesowe, możesz rozważyć inne podobne stanowiska:

1. Projektant doświadczeń (XD)
2. Projektant architektury informacji (IA)
3. Projektant interakcji (IX)
4. Architekt doświadczeń interaktywnych (XA)
5. Projektant interfejsu użytkownika (UI)
6. Projektant doświadczeń użytkownika (UX)
7. Specjalista ds. badań UX (UX)
8. Pisarz UX (UX)

W niektórych przypadkach projektant produktu może pełnić niektóre funkcje każdego z tych stanowisk, w zależności od wielkości jego zespołu. Jednak zazwyczaj każde z nich stanowi odrębne stanowisko w dziedzinie designu.

Co robi product designer?

Projektant produktu odpowiada za doświadczenie użytkownika i cele biznesowe produktu. Stosuje design thinking, aby wymyślić i stworzyć rozwiązanie, które spełni potrzeby użytkowników i biznesu.

Stanowisko projektanta produktu nie jest uniwersalne. W różnych firmach jego obowiązki mogą się różnić, od projektowania doświadczeń użytkownika po pełny zakres funkcji projektanta. Oto obowiązki, które mogą być zawarte w jego opisie stanowiska:

1. Doświadczenie użytkownika (UX)
2. Interfejs użytkownika (UI)
3. Pisanie kodu
4. Zarządzanie projektami
5. Funkcja podejmowania decyzji
6. Zarządzanie zespołem
7. Planowanie i przeprowadzanie testów
8. Tworzenie wireframes
9. Współpraca z programistami
10. Wsparcie marketingowe
11. Komunikacja z klientami
12. Prototypowanie (czasem w zautomatyzowanym systemie projektowania)
13. Zbieranie danych (w razie potrzeby)
14. Prezentacja końcowego produktu

Projektant produktu jest odpowiedzialny za produkt. Upewnia się, że rozwiązuje on problem, czy jest rentowny i funkcjonalny, oraz czy zainteresowane strony są zadowolone z końcowego wyniku.

Jakie umiejętności powinien posiadać product designer?

Projektant produktu musi posiadać zarówno umiejętności interpersonalne, jak i być profesjonalistą w swojej dziedzinie. Stanowisko wymaga komunikacji z różnymi zespołami i interesariuszami, a także umiejętności prezentacji pomysłów na każdym etapie procesu pracy. Rozwiązywanie problemów w ustalonych terminach to kolejna umiejętność, którą powinien opanować projektant produktu.

Ważne jest, aby utrzymać równowagę między stosowaniem swojej wiedzy technicznej a kreatywnością. W tej profesji poczucie stylu i przestrzennej wyobraźni musi łączyć się z rozumieniem komercyjnego aspektu projektu. Projektant produktu musi wiedzieć, jak stworzyć produkt, który dobrze wygląda, doskonale działa i jest żywotny dla celów biznesowych.

Aby urzeczywistnić swoje pomysły, używa takich programów jak Sketch, Figma, Adobe Illustrator i XD, a także oprogramowania do tworzenia prototypów. Do uzasadnienia swoich decyzji i prezentacji swoich koncepcji projektant produktu tworzy mapy ścieżek i przeprowadza badania użytkowników, rysuje wireframes, prototypy średniej i wysokiej szczegółowości.

Wiele opisów stanowisk zakłada, że projektant produktu powinien mieć doświadczenie w projektowaniu UX/UI, orientować się w powszechnie używanym oprogramowaniu i posiadać umiejętności pracy zespołowej. Znajomość języka obcego będzie dużym atutem przy ubieganiu się o stanowisko w międzynarodowych firmach.

Podsumowanie

Podsumowując, produktowy design to proces tworzenia produktów (cyfrowych narzędzi, doświadczeń użytkowników i fizycznych towarów), które rozwiązują problemy użytkowników i przyczyniają się do realizacji celów biznesowych. Projektant produktu przewodzi procesowi ich tworzenia, stosując design thinking, umiejętności jasnej komunikacji i rozwiązywania problemów, a także narzędzia programistyczne.

Chociaż to stanowisko jest podobne do innych w dziedzinie designu, takich jak rola projektanta UX, różni się od nich. Aby odnieść sukces, projektant produktu, obok doświadczenia projektowego, musi wykazać się doskonałym zmysłem biznesowym. To odpowiednie stanowisko dla projektantów UX, którzy chcą brać na siebie więcej odpowiedzialności i potencjalnie zarabiać więcej.

Napisz!
Porozmawiajmy, oszacujmy koszty i terminy.

Łukasz Ślusarski
Lead account manager